Křeslo: Jaroslav Šmídek
Architekt: studio29, ing. arch. Pavla Kosová
Foto: Jaroslav Kvíz